Doc@Sea

Doc@Sea

Doc@Sea

Informatie

Nieuws

Algemene informatie

$30

Tab Content

$30

Bereikbaarheid

Het secretariaat is elke werkdag bereikbaar tussen 8.15 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.45. Tussen 12.00 en 13.00 u is het secretariaat gesloten. Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden op 059/30.32.73 of via onze online agenda.

Afspraken

Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden op 059/30.32.73 of via onze online agenda.

kostprijs consultatie

De erelonen zijn conform de geldende RIZIV normen. Alle artsen zijn geconventioneerd. Indien u zich in een financiële noodsituatie bevindt werken wij met een regeling derde betaler. Dit betekent dat wij het grootste deel van het ereloon rechtstreeks via het ziekenfonds innen. U betaalt enkel het remgeld tijdens de consultatie.

Opvragen resultaten

Omwille van de vernieuwde privacywetgeving en het recht van de patiënt om hun medische gegevens te kunnen raadplegen, is het niet meer mogelijk deze te laten doormailen door ons. U kan uw medische gegevens, verslagen en laboratoriumresultaten terugvinden op www.CoZo.be

Op weekdagen tussen 19.00 en 08.00 uur en tijdens het weekend kan u voor dringende zaken de wachtdienst bereiken op het nummer 1733.

Attesten

Valse attesten zullen steeds geweigerd worden aangezien de dokter enkel attesten mag schrijven die stroken met de waarheid. Voor het invullen van attesten dient u een afspraak te maken. Wij hebben voldoende tijd nodig voor inzage in uw dossier. Indien je aan afspraak voor twee personen wenst, dient u twee afspraken te maken. Attesten voor arbeidsongeschiktheid of schoolverlet in het verleden kunnen we niet schrijven. Er worden geen voorschriften telefonisch of via mail aangevraagd. E-mails worden niet beantwoord. Tijdens de consultatie worden voldoende voorschriften meegegeven tot de volgende afspraak.

Op de raadpleging wordt u sneller en efficiënter geholpen (bediend). De praktijkruimte biedt echter betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden. Daarom raden wij u aan om – indien mogelijk- op consultatie te komen.

Wanneer u niet in staat bent naar de praktijk te komen omdat u zich moeilijk of niet kan verplaatsen (hoogbejaarden, ernstig zieken, ….), kan u uitzonderlijk een huisbezoek aanvragen. 

Graag volgende regels in acht te nemen indien u een huisbezoek aanvraagt:

  1. Huisbezoeken dienen telefonisch aangevraagd te worden, bij voorkeur vóór 10 u ‘s ochtends.
  2. Gelieve duidelijk uw naam en adres door te geven: straatnaam, huisnummer, verdieping en nummer/naam op de bel in geval van een appartement.
  3. Geef aan welke huisarts je verkiest, wij houden hier zoveel mogelijk rekening mee.

Bij dringende gevallen komt altijd de arts die het snelst ter plaatse kan zijn .

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.

 
 

De Huisartsenwachtpost IJzerstreek en Westkust is een samenwerkingsverband van alle huisartsen in de regio voor de uitvoering van de wachtdienst tijdens het weekend en de feestdagen. De huisartsen werken dan niet langer vanuit hun eigen kabinet, maar vanuit de professioneel uitgeruste wachtpost. U hoeft dus als patiënt niet langer te zoeken naar het kabinet van de huisarts van wacht. U vindt de huisarts van wacht in de wachtpost!

De wachtpost is toegankelijk voor iedereen.

Sinds 1 juni 2017 vervangt het nummer 1733 de huidige wachtdienstnummers van de gemeentes De Panne, Veurne, Koksijde, Alveringem, Lo, Nieuwpoort, Middelkerke en Diksmuide.

Tijdens het weekend en op feestdagen komt u via dit nummer terecht in de wachtpost. Voor een arts ’s nachts belt u altijd 1733..

Apotheek van wacht : 0903/99 000 (verplicht tussen 22.00 en 09.00)

Tandarts van wacht : 0903/399 69

Antigif : 070 / 245.245

Kankerfoon : 0800 / 15.802